MBS 2nd Smester मा अध्यनरत विद्यार्थीहरुद्वारा आयोजित नि:शुल्क आँखा सिबिर कार्यक्रम। विद्यार्थीहरुले गरेको सह्रानीय कार्यलाई क्याम्पस प्रशासनको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ब्यक्त गर्दछौं ।

MBS 2nd Smester मा अध्यनरत विद्यार्थीहरुद्वारा आयोजित नि:शुल्क आँखा सिबिर कार्यक्रम। विद्यार्थीहरुले गरेको सह्रानीय कार्यलाई क्याम्पस प्रशासनको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ब्यक्त गर्दछौं ।